Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
Pt23październik202008:14

 

Maturzyści!
Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego.

1.Informacja dotycząca egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2020/2021
https://liblink.pl/O0dSyHfFEo
2.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na  egzaminie maturalnym w 2021 roku
https://liblink.pl/DmEs0y5ult
3.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
https://liblink.pl/8ovhFkbla4
4.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021
https://liblink.pl/8nywjcWpVE

Pt16październik202011:34
Information
BasSzy
COVID

 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

 
N17maj202008:32
Information
Administrator strony
Wychowankowie Internatu ZSGD

W związku z tym,  że najprawdopodobniej do końca roku szkolnego nie nastąpi przywrócenie zajęć szkolnych w pełnym wymiarze, zorganizowaliśmy dyżury podczas, których każdy z Was w dogodnym dla siebie terminie (również w godzinach popołudniowych ) będzie mógł wyprowadzić się z internatu, posprzątać pokój i zdać go wychowawcy.

 

 

Pt24kwiecień202010:35

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ:

I termin 7.07.2020r. godz.: 12:00   sala gimnastyczna Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

II termin 14.07.2020r. godz.: 12:00   sala gimnastyczna Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

 

 Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się w formie elektronicznej NABÓR , daty i pełne info w zakładce nabór 2020/2021

 Ze względu na stan epidemicznym wnioski można składać:

1) Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY)

2) Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)

3) Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru

poniżej plik z informacją jak poprawnie złożyć wnioski online 

 

wnioski wypełniamy elektronicznie na stronie NABÓR, która będzie  aktywna w terminach podanych przez MEN  - https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

WAŻNE!!!  wniosek o przyjęcie do klasy sportowej należy złożyć od 15 czerwca do 22 czerwca

 

 Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl w Zakładce DOKUMENTY).

 

 

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech