Egzamin zawodowy

Sesja czerwiec – lipiec 2018

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018r.

TERMINY EGZAMINÓW

POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 

 SESJA STYCZEŃ - LUTY 2018