Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Powered By GSpeech

PROCEDURY OPŁAT ZA WYDAWANIE

duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych

 

Podstawa prawna:

4.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

      Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

5.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie

      świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych (Dz. U. 97.

      poz 624 ze zm.).

6.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze

      zm.).

 

§ 1.

I. Postanowienia ogólne

1.  Duplikaty świadectw szkolnych, dyplomów, legitymacji szkolnych, są wydawane na

     pisemny wniosek zainteresowanego skierowany do dyrektora szkoły

2.  Duplikaty świadectw szkolnych, dyplomów i legitymacji szkolnych wydawane są

    odpłatnie.

3.  Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

4.  Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania

     oryginału świadectwa, dyplomu. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się wyraz

   „Duplikat”, na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.

 

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Powered By GSpeech

Zobacz nas na:

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, klikając >> OK << zgadzasz się, że używamy plików cookie.

Jeżeli chcesz przeczytać nasze informacje o zasadach Rodo wybierz przycisk >> RODO <<.

OK RODO
Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Powered By GSpeech