Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Średnia 0.00 (0 Votes)
Pt20marzec202010:00
Information
Beata Legierko
1077 hits
Wyniki egzaminów w sesji zimowej 2020

że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl


Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać elektronicznie przez dziennik Librus
    
   
    Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

 

UWAGA!W dniach 20 – 31 marca 2020r.

osoby, które w sesji styczeń-luty 2020 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu,

mogą składać  uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w szkole macierzystej.

Deklarację można pobrać ze strony:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/deklaracja_uczen.pdf

 

 Podpisaną deklarację zdający mogą złożyć pocztą tradycyjną lub elektronicznie (skan).

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech