Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Średnia 0.00 (0 Votes)
piątek10maj201907:51
Information
Ogłoszenia
BasSzy
524 odsłon

Ogłoszenie Nr 3/2019 Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT GEODETY POMIAROWY

Wymiar etatu: 1/1 Miejsce pracy: Pracownia Terenowa w Chodzieży

Zakres podstawowych obowiązków: 1) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej w szczególności: z podziałami, rozgraniczeniami lub wznawianiem granic nieruchomości, 2) wykonywanie zleconych, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub Departamenty, innych prac geodezyjnych i kartograficznych, urządzeniowo-rolnych w zakresie, między innymi: - opracowywania dokumentacji geodezyjno - urządzeniowo-rolnej, - wykonywania prac scaleniowo-wymiennych, - opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla potrzeb inwestycji, remontów i konserwacji budynków i budowli oraz inwentaryzacji dróg i regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi.

Wymagania niezbędne: 1) Wykształcenie: średnie geodezyjne, 2) znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 3) znajomość zagadnień związanych z informatycznym opracowaniem prac geodezyjnych, 4) dobra umiejętność obsługi komputera (obliczenia geodezyjne),

Wymagania dodatkowe: 1) znajomość ustawy o scaleniu i wymianie gruntów rolnych, 2) znajomość ustawy o samorządzie województwa, 3) umiejętność pracy w zespole, 4) dobra organizacja własnej pracy, 5) znajomość programu C-Geo, Geo-Info, Autocad, 6) znajomość programu Quantum GIS.

Informacje o firmie: Przedmiotem działania jednostki jest między innymi administrowanie i geodezyjna obsługa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego; wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz prac scaleniowo-wymiennych; prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z prowadzeniem egzekucji tych należności.

Oferujemy:  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,  przyjazną atmosferę,  pakiet socjalny,  udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny i CV, 2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, których wzory dostępne są pod adresem: http://www.wzgik.pl/p,14,praca, 3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, 4) kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy.

Składanie ofert: Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Ogłoszenie nr 3/2019”, w sekretariacie WZGKiAM w Poznaniu ul. Piekary 17, V piętro, pokój 501 lub przesłać za pośrednictwem poczty, na adres siedziby Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań – w terminie do 30 maja 2019 r.

Dodatkowe informacje: 1) oferty odrzucone zostaną odesłane kandydatom, 2) WZGKiAM w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty, 3) każdy kandydat biorący udział w naborze powinien zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17, kod pocztowy 61- 823, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 858 01 80.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wielkopolskim Zarządzie Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu to: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 858 01 89.  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.  Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani / Pana narusza przepisy RODO.  Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi rozpatrzenie Pani / Pana kandydatury w przeprowadzanym naborze.

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Statystyki strony

Dzisiaj odwiedziło nas osób 176

Wczoraj 384

W tygodniu 3188

W miesiącu 6989

Od początku 2019 roku 163874

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, klikając >> OK << zgadzasz się, że używamy plików cookie.

Jeżeli chcesz przeczytać nasze informacje o zasadach Rodo wybierz przycisk >> RODO <<.

OK RODO
Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech