Ośrodek Szkolny w Piłce Ręcznej

Klasa pod patronatem KS PYRKI POZNAŃ - dziewczyny i KS MKS POZNAŃ - chłopcy

 Szkoła w zakresie nauczania,  zapewnia uczniom w szczególności:

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie
 • w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie
 • umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
 • europejskiej i światowej.

W liceum ogólnokształcącym uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie
istotnym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie uczniów do podjęcia pracy.
Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowywania do publicznych wystąpień,
 • efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania
 • indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania
 • obowiązujących norm,
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

Nauka trwa 3 lata.
Nowa podstawa programowa kształcenia  obowiązuje od 1 września 2012 r. Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową.

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.