Dnia 03.10.2017r. odbyło się spotkanie integrujące młodzież klas pierwszych internatu żeńskiego i męskiego.
Wspólne gry   sportowe, rywalizacja par tanecznych, popisy wokalne umożliwiły  wzajemne poznanie się w miłej
atmosferze.