Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Średnia 0.00 (0 Votes)

Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła po raz drugi otrzymała dofinansowanie zagranicznych staży ze środków unijnych. Projekt współfinansowany jest ze środków programu Erasmus+.

Pierwsza część projektu zakłada praktyki zagraniczne 24 uczniów klas II i III Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu o specjalności technik geodeta, technik drogownictwa, technik pojazdów samochodowych w roku 2018. Uczniowie odbędą praktyki przy współudziale organizacji, tj.

  • You Net z Włoch,
  • Intern Europe z Wielkiej Brytanii. Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 48 uczestników projektu, tj. uczniów II i III klas o specjalności technik geodeta, technik drogownictwa i technik pojazdów samochodowych z ZSGD w Poznaniu poprzez realizację staży zagranicznych we Włoszech i Irlandii Płn.

Dzięki projektowi stażowemu w głównej mierze chcemy by uczniowie nabyli doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym, zwiększyli swoje kompetencje zawodowe i językowe. 

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie:

- podniesienie kompetencji kluczowych uczestników projektu, tj. inicjatywności i przedsiębiorczości - niezbędnych do budowania własnej kariery oraz dodatkowo umiejętności uczenia się;

- wzrost kompetencji społecznych czyli wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji, mających fundamentalne znaczenie dla każdego obywatela, wspierających rozwój osobisty, włączanie w życie społeczeństwa, zapewniających spójność społeczną i aktywne obywatelstwo, oferujących elastyczność i zdolność adaptacji,

- nabycie umiejętności poruszania się po zagranicznym rynku pracy,

- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów (w szczególności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim), dzięki edukacji nieformalnej,

- poznanie innych kultur, tradycji i obyczajów, ułatwiające przyjęcie postawy otwartości i tolerancji.

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:

  1. Przygotowanie (kulturowe, pedagogiczne, językowe uczniów oraz logistyczne),
  2. Realizacja,
  3. Ewaluacja (pośrednia, końcowa oraz ex-post).

W ramach mobilności przeprowadzona zostanie faza przygotowawcza przed wyjazdem, realizacja mobilności oraz ewaluacja. Na koniec wszystkich mobilności zostanie przeprowadzona ewaluacja końcowa.

Planowany termin mobilności to: 26.02.2018 - 23.03.2018r. (+ 2 dni na podróż)

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu.

Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto przyszłości projekt przyczyni się  do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

 

Rekrutacja zaczyna się już 2 stycznia 2018r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego.

"Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+"

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Statystyki strony

Dzisiaj odwiedziło nas osób 597

Wczoraj 968

W tygodniu 1565

W miesiącu 31725

Od początku 2019 roku 913871

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech